Šrcd

        

Spolna zloraba

Partnerstvo z osebo, ki je bila spolno zlorabljena

Spolna zloraba vedno pusti dolgoročne posledice. Izjem ni, saj je to eden največjih zločinov, ki jih lahko človek doživi. Spolna zloraba je dejanje ali ravnanje, s katerim oseba prisili drugo osebo k spolnim stikom ali spolnemu občevanju. Pri otrocih ali mladostnikih o zlorabi govorimo, ko ga odrasel človek otipava, mu razkazuje svoje intimne dele telesa ali želi, da se ga otrok ali mladostnik dotika na intimnih delih telesa, ko opazuje otroka pri intimnih opravilih ali se hoče z njim kopati in se pri tem naslaja, ko ga golega slika ali sili, da gleda pornografske filme, ko ga sili v prostitucijo in ko ima z njim spolni odnos.

Ranjena samopodoba pri žrtvah spolne zlorabe

Zdrava samopodoba je sestavljena iz pisane palete različnih čutenj in psihičnih vsebin. Samopodoba je močno povezana s samospoštovanjem in samozavestjo. Če imamo o sebi pozitivno mnenje, se dobro počutimo v svoji koži, izgrajujemo močan občutek sreče in vedrosti v življenju.

VARNO OTROŠKO DOŽIVLJANJE

Otroštvo, kjer je prostor za varnost, kreativnost, spontanost in ljubezen omogoča otroku, da ob čustveno zrelih starših lahko čustvuje oz. sooblikuje svoja lastna doživljanja. Tako starši zidajo temelje, da bo otrok lahko doživljal vsa mogoča čutenja, se polno socialno vključeval ter razumel sebe in se zavedal svojih lastnih reakcij.