Šrcd

        

Usposabljanje za supervizorje

knjiga2

Ko se človek, ki je strokovnjak na svojem področju odloči, da bi postal supervizor drugim strokovnjakom, se zopet znajde na začetku. V letih, ko je pridobival izkušnje in znanja, se je razvil, postal kompetenten in strokoven. A četudi je na svojem področju izkušen strokovnjak, je ob tem, ko začne delati kot superivizor, spet začetnik. Vsak, ki želi izvajati supervizijo, se mora za to delo usposobiti, saj je supervizija veda, v katero ne moremo zgolj prenesti znanj iz področja, ki ga obvladamo, pač pa je za uspešno izvajanje supervizije potrebno usvojiti specifična znanja in spretnosti.
Usposabljanje je namenjeno terapevtom zakonske in družine terapije z zaključenim stažem in z najmanj 3 letnimi izkušnjami terapevtskega dela. Po dogovoru se lahko na usposabljanje vključi tudi terapevt iz druge terapevtske modalitete.
Delo poteka v skupini ter individualno. Skupna srečanja potekajo v dveh delih in sicer najprej teoretični, nato pa sledi izkustveni oz. praktični del. V tem delu usposabljanja kandidati preko različnih vaj spoznavajo nove metode in tehnike dela. Individualna oblika dela predstavlja analizo izvajanih kandidatovih supervizij, ki jo kandidat in vodja usposabljanja izvedeta v obliki tako imenovanjega priklica medosebnega procesa.

Skupina se srečuje dvakrat na mesec v prostorih ŠRCD, Ulica talcev 6, Ljubljana na dvournih srečanjih. Poleg skupinskih srečanj kandidati prihajajo k vodji usposabljanja enkrat mesečno po 1 uro.
Usposabljanje traja dve študijski leti v skupnem obsegu 270 ur, od tega 80 ur teoretičnega pridobivanja znanj ter 190 ur praktičnega dela (vaje v skupini ter redno supervizijsko delo z najmanj enim supervizantom skozi celoten ciklus usposabljanja). Usposabljanje vodi dr. Tatjana Rožič.
Obveznost udeležencev je redna prisotnost, aktivno sodelovanje, študij literature, sprotno domače delo ter nudenje supervizije vsaj enemu supervizantu ves čas usposabljanja. Usposabljanje se ob koncu vsakega leta zaključi s preverjanjem znanja. Usposabljanje je plačljivo. Program usposabljanja ustreza kriterijem Socialne zbornice Slovenije glede obsega in vsebine ter omogoča prijavo in (ob izpolnjevanju ostalih pogojev SZS) pridobitev licence za supervizorje v socialnem varstvu.

V študijskem letu 2021/2022 ni novega vpisa v program usposabljanja na ŠRCD; dr. Tatjana Rožič izvaja usposabljanje za supervizijo v psihoterapiji na SFU Ljubljana.