Šrcd

        

Namenitev dela dohodnine

Spoštovani
 
Vsak državljan Republike Slovenije lahko do 0,5% svoje dohodnine nameni za podporo pravnim osebam, ki opravljajo splošno-koristne dejavnosti. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
Zavod ŠRCD je z letom 2015 pridobil status društva v javnem interesu in s tem tudi uvrstitev na seznam pravnih oseb, ki so upravičene do dela dohodnine.
 
Da bi nam lahko namenili ta del dohodnine, lahko:
Za vašo podporo našega delovanja, se vam iskreno zahvaljujemo.
 
Ustanovitelji in sodelavci Študijsko-raziskovalnega centra za družino