Šrcd

        

O Zavodu

Naloga zavoda je omogočiti soočanje posameznikov in skupin z njihovimi preteklimi izkušnjami in olajšati ustvarjalno ter polno življenje v sedanjosti. Zavod želi s svojim delom, javnimi objavami in nastopi prispevati h kulturi varne in naklonjene povezanosti med starši in otroki, k vzdušju prijateljske povezanosti med sozakonci in partnerji ter k strpnejšemu in iskrenemu družbenemu okolju v Sloveniji.

srcd terapevti

Dolgoletno ukvarjanje z medosebnimi odnosi nam je omogočilo spoznati, kako globoko se v doživljanje in dojemanje ljudi vpišejo pretekle izkušnje in kako redko reagiramo na okolico v skladu s tem, kar bi želeli ljudem povedati o sebi in kar bi želeli skupaj z njimi ustvariti ali spremeniti. Namesto da bi odnosi postali naše področje sodelovanja in medsebojne spodbude, postanejo področje izogibanja, nasprotovanja in nasilja. Ljudje trpimo zaradi odnosov in hkrati samo v iskrenih odnosih najdemo svojo potrditev in osebno izpolnjenost.

Pot do drugačnih odnosov je mogoče utreti v vsakem okolju, saj čustva povezujejo ljudi ne glede na fizične razdalje, ideologijo, spol, narodnost in veroizpoved.
V zadnjih letih smo bili sodelavci zavoda vključeni v številne raziskovalne in socialne projekte. Najpomembnejši med njimi so program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve "Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju" ter raziskovalna projekta "Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju" in "Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe".

Zavod deluje že od leta 2012. V maju 2014 smo imeli tudi uradno otvoritev prostorov na Gosposvetski, kjer smo se zahvalili vsem sodelavcem in podpornikom za pomoč in podporo.

Ustanovitelji