Šrcd

        

Odkritje odnosa

odkritje odnosadr. Katarina Kompan Erzar
Založba Brat Frančišek in FDI
 
V psihoanalitski literaturi so doslej veliko razpravljali o transferju in kontratransferju ter o projekcijski in introjekcijski identifikaciji, ki opisujeta in utemeljujeta svojevrsten stik ali odnos med terapevtom in pacientom v psihoterapiji. Nihče pa doslej še ni pokazal, kaj je resnično tista dinamika, ki v samem jedru intrapsihične in interpersonalne strukture povezuje terapevta in pacienta v terapevtski odnos. V knjigi "Odkritje odnosa" se pokaže, da je to dinamika vzajemnega afekta.