Šrcd

        

Sodelovanje starejših z mlajšimi

Kadar se mlajša in starejša oseba ujameta in se druga ob drugi počutita udobno, varno in domače, to obema pomaga na poti naprej. Drug drugemu omogočata prehoditi pot dozorevanja v življenju. Potrebe in odzivanje vsakega se od rojstva do odraslosti spreminjajo, a ne v temelju. Temeljna potreba po pripadnosti, slišanosti in sprejetosti ostaja.

Starejši so lahko za mlajše gonilo, mlajši pa za starejše. Nihče se notranje ne more razvijati izven odnosa, v vakumu. S sodelovanjem se drug ob drugem oblikujemo. Starejši zagotovo skupaj z mladimi, ki se razvijajo, doživijo premike na svoji življenjski poti. Potrebujejo živahnost in potrditev, ki jo prinašajo mladi v njihova življenja, mladi pa njihovo notranjo moč in potrditev, da je prav, da živijo svojo pot in poslanstvo. Vprašanje je torej, kako naj se starejši uglasijo in živijo z mlajšimi. Starejši prepogosto ščitijo in čuvajo svoj prav, zavzamejo držo modrovanja iz lastne zbirke pravil in navodil in nergajo kakšni so mladi. Mladi so zato, da starejši ob njih doživijo nekaj pozitivnega.

Pri starejših je vsekakor ključna notranja drža in ljubeči odzivi na življenjske izzive in stiske mladih. To pri mladih doprinese k razbremenitvi skrbi, umiritvi in boljšemu počutju. Mlajše je potrebno pospremiti v svet. Biti dober starostnik je v prvi vrsti stvar aktivnosti srca. Ni ključna aktivnosti glave in telesnih udov. Ključno je postati vse bolj sočuten in opogumljajoč.

Če starejši ostajajo z mladimi v stiku in povezanosti, jim to omogoča pomlajanje možganov. Mladi namreč omogočajo starejšim, da odrastejo tam, kjer še niso, da bi začutil in se soočil s stvarmi, s katerimi se še niso, da bi si razširili pogled. Nobena oseba na tem svetu ni nikoli dokončno integrirana in mladi so enkratno gonilo in izziv za čustveni razvoj starejših.

Starostnik lahko pestuje svojo osamljenost, občutek nevrednosti, odvečnosti in zagrenjenost. V vlogi žrtve se smili samemu sebi in postaja pasiven, umaknjen in sebi ter drugim breme. Lahko pa se začne učiti povezovati z mlajšimi, se začne zanimati zanje, jim priti nasproti, jih pohvaliti in dati priznanje, moli za mlade… Postane lahko pomembna oseba in vir bogastva za mlade s svojo prisotnostjo in duhovno močjo!
Ljubeč odnos je vir zadovoljstva za mlade in starejše.

Ključne besede: Vzgoja otrok, otroci