Šrcd

        

Podprimo čustveni naboj mladih

Polnost življenja, navihanost, ustvarjalne domislice, pestri in intenzivni odnosi, druženja in doživetja z vrstniki, … vse to so pojmi, ki so povezani v besedi mladost! Omenjene lastnosti vznikajo in vejejo iz čustveno inteligentnih in empatičnih mladostnikov. Mnogokrat pa na žalost ni tako in za take mladostnike nas upravičeno skrbi. Obdobje Covid-19, ki traja že skoraj dve leti, je mnoge mlade ugriznilo s čekani, ki so pustili boleče posledice. Čisto preveč je bilo v tem obdobju sedenja pred raznovrstnimi ekrani, predvsem pa so imeli mladi okrnjeno druženje, zaprte šole in razne druge omejitve. Vso to bolečino je statistika kar hitro izmerila in pokazala. Stiske so pri mladostnikih dobile izraze predvsem v porastu duševnih motenj, predvsem tesnobe, samopoškodovalnega vedenja, motenj hranjenja, depresivnosti ipd.

Evropa in tudi Slovenija sta stisko prepoznali in se odzvali z interventnimi programi pomoči mladim in njihovim družinam ter namenile sredstva za svetovalno pomoč pa tudi za razvoj inovativnih tehnik pri soočanju s stiskami v trenutni krizi.
S hvaležnostjo sporočamo, da smo strokovnjaki Študijsko-raziskovalnega centra za družino v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in s sredstvi MDDSZ in Evropskih socialnih skladov, razvili mobilno aplikacijo za pomoč pri razvoju čustvene inteligentnosti oz. zrelosti, za pomoč pri razvoju hvaležnosti za stvari, ki jih v življenju prejemamo ne glede na stresne situacije, ter za razvoj in spodbudo k pozitivnosti v življenju mladih. Vse to so področja, ki dokazano najbolj učinkovito pripomorejo k razvoju zdrave osebnosti, kvalitetnih odnosov, zadovoljstva v življenju.

Mladi telefone težko izpustijo iz rok, z njimi so se rodili in to dejstvo smo želeli sprejeti ter pripraviti ponudbo, da bodo na telefonu imeli možnost dobiti zanimive in spodbudne vsebine, ki jim lahko pomagajo pri osebni rasti. Aplikacija, ki nosi ime EQ3 (ekunakubik) tako ponuja kviz za spoznavanje pomena čustvovanja, nevroloških procesov, informacije o načinih spoprijemanja s stresom, o pomenu varnih in sproščenih odnosov ipd. Za mlade je spodbuden tudi dnevnik čustev, saj zavedanje, ubesedanje in razmišljanje o svojem doživljanju in čustvovanju omogoča bolj kvalitetno razumevanje sebe in odnosov. Del dnevnika so tudi vaje hvaležnosti. Usmerjanje pozornosti na hvaležnost tudi za drobne stvari, ki se ti dogajajo čez dan namreč močno spodbuja razvoj čustvene zrelosti in pozitivno vpliva na duševno zdravje. Posledično omogoča grajenje bolj pristnih in varnih odnosov, ki so temelj za občutek sreče in zadovoljstva v življenju. Redno reševanje takega dnevnika je ena od možnosti za delo na sebi. Poleg aplikacije pa smo razvili tudi dve projekcijski tehniki za sproščeno in pestro delo v različnih skupinah z mladostniki, lahko pa se jih uporabi tudi pri individualnem delu.

Poleg tega si mladi lahko postrežejo s pozitivnimi mislimi, ki jih prejemajo na njihov elektronski naslov.

Poleg aplikacije pa smo razvili tudi dve projekcijski tehniki, Kartice pozitivnosti in Kartice slavnih oseb, za sproščeno in pestro delo v različnih skupinah z mladostniki, lahko pa se jih uporabi tudi pri individualnem delu.
Vabljeni, da si izdelke pogledate, jih uporabljate in z njimi, če vas srce nagovori, navdušite tudi druge. Predvsem pa se navdušujte nad vztrajanjem v ljubezni do sebe in do drugih!

Avtorji: doc. dr. Andreja Poljanec, Polona Greif, Barbara Novak, Lara Kobe Priganica, Mark Debeljak, Domen Strmšnik

Ključne besede: strokovna gradiva