Šrcd

        

Strupi za odnos 2. del

Obstajajo štiri tipi interakcij, ki sčasoma v partnerski odnos prinesejo toliko negativnosti, da lahko postanejo za partnerski odnos usodne. Nekateri jih imenujejo kar štirje jezdeci apokalipse. Običajno se ti štirje jezdeci pojavijo v naslednjem vrstnem redu: kritiziranje, prezir, branjenje, tišina. V prvem delu članka smo govorili o kritiziranju in preziru, danes pa nadaljujemo z branjenjem in tišino.

3. Branjenje

Če je partner do nas kritičen ali prezirljiv, se bomo na to odzvali tako, da se pričnemo braniti. Kljub temu, da se nam zdi branjenje razumljivo in upravičeno, žal s takim vedenjem nikoli ne dosežemo želenega učinka (nikoli ne rešimo konflikta), saj s tem, ko se branimo, prelagamo krivdo na partnerja. Sporočamo mu, da je problem v njemu in ne v nas. Posledično se problem ne reši, ampak se konflikt samo še poveča.
Pogosta oblika branjenja je, ko se partner postavi v vlogo nedolžne žrtve, ki nosi sporočilo 'zakaj se spravljaš name', kaj pa vse dobre stvari, ki sem jih zate naredil/a'. Branimo se lahko tudi tako, da na kritiko odgovorimo z novo kritiko, zanikamo svojo odgovornost ali iščemo opravičila. Na take načine izražamo nestrinjanje in ignoriramo sporočilo partnerja, kar nas posledično ponovno zaplete v krog negativnih interakcij. Z branjenjem partnerju sporočamo, da njegove besede na nas nimajo vpliva. Ko naš partner spozna, da na nas nima nobenega vpliva, postane še bolj jezen in se še glasneje izraža z namenom, da bi ga slišali in sprejeli njegove pritožbe.
Branjenje lahko presežemo tako, da ne zanikamo vsega, kar nam partner sporoča, temveč poskusimo sprejet nekaj odgovornosti, četudi je ta majhna. Poiščimo tisti del s katerim se strinjamo, saj na ta način partnerju sporočamo 'Slišim te. Kar govoriš, je pomembno.'

103
4. Tišina

Vedno hujši in ostrejši konflikti, kjer kritiziranje in prezir vodita v branjenje (in obratno) povzročijo, da se bo sčasoma eden od partnerjev umaknil, oddaljil, kar vodi v tišino. Partner, ki se je umaknil, želi morda na tak način ohraniti nevtralnost, a žal tišina izraža nestrinjanje, nepovezanost, hladnost in nepremostljivo razdaljo. Običajno se partnerja zapleteta v dinamiko, ki ji pravimo zahtevanje-umik. Bolj kot bo en partner zahteven, glasen, sovražen in oster, manj odziven bo drugi. S tišino se lahko izognemo jeznemu partnerju in prepiru, vendar se s tem izognemo tudi zakonu oz. odnosu.

Tišina v zakonu nastopi kasneje kot ostali trije jezdeci, zato je manj pogosta pri mladoporočencih ter parih, ki še niso dolgo skupaj. Negativnost, ki so jo ustvarili prvi trije jezdeci potrebuje čas, da postane tako velika in boleča ter doseže kritičen vrh, da tišina postane razumljiv izhod.

Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da na partnerja, ki se v tišini zapre, kritiziranje in prezir nimata posledic, velja ravno obratno. Ljudje se 'odklopimo', umaknemo vase in smo tiho, ko nas to varuje pred tem, da se počutimo psihično in fizično preplavljene. Do preplavljenosti pride, ko je negativnost partnerja tako intenzivna in nenadna, da nas šokira in onesposobi za nadaljne diskusije. Pred temi napadi se počutimo tako nemočne, da se naučimo narediti karkoli, da se le izognemo ponovnemu napadu. Ker se ne moremo soočiti s tako visoko mero sovražnosti, se čustveno umaknemo, odklopimo. Na tak način se zaščitimo. Ta čustveni umik nas sicer lahko zaščiti pred intenzivnimi občutji negativnosti, vendar lahko hkrati tudi vodi v ločitev.
Na tej točki bosta partnerja morala tvegati, zbrati pogum in se čustveno odpreti in približati drug drugemu. Morda bo tega sposoben le eden od partnerjev. Če se bo drugi odzval in sprejel poskus sprave, bosta partnerja ustvarila prostor, kjer se bosta lahko na nov način čustveno povezala in naprej gradila odnos.

Zaključek

Skorajda vsak par se lahko na neki točki v zakonu znajde v vrtincu enega, dveh ali vseh štirih jezdecev. Tudi pri parih, ki so srečni in zadovoljni, je občasno prisotno kritiziranje, prezir, branjenje ali tišina. Čeprav nas je glasnih prepirov lahko strah in se počutimo neprijetno pa ni nujno, da bo občasno prepiranje ali tudi glasnejše kreganje zakonu škodovalo. Štirje jezdeci so za odnos destruktivni, saj z vso svojo negativnostjo razorožijo zakonca, spodkopavajo komunikacijo in posledično parom onemogočajo, da konflikte rešujejo produktivno. Če partnerja začneta o nečem razpravljati na oster način, se obtožujeta, sta drug do drugega prezirljiva in kritična, bo temu konfliktu skoraj zagotovo usojeno, da spodleti pri doseganju rešitev.

Prisotnost štirih jezdecev v času nesoglasij lahko povzroči tudi preplavljenost, ki zaradi hude stiske vodi v odmik iz odnosa. Če se oba partnerja iz odnosa umakneta, lahko dosežeta točko, ko se ne prepirata, ne kritizirata, nista prezirljiva ... štirje jezdeci so popolnoma odsotni. Taki pari lahko mirno in z distanco govorijo o odnosu in konfliktih, na površini se bo morda zdelo, da ni nič narobe in da nimata resnejših težav. Zakonca lahko živita vzporedni življenji, drug mimo drugega, morda še načrtujeta skupne aktivnosti in nekatere obveznosti, vendar sta v resnici oba že čustveno izstopila iz zakona.

Nikoli ni prepozno, da škodo, ki so štirje jezdeci pustili na odnosu, poskusimo popravit. Poskusimo se ozreti vase in ugotoviti, katera so tista čustva, ki se nam ob partnerju prebujajo. Vprašajmo se 'Kaj čutim? Kaj potrebujem od partnerja? Kako mi lahko partner v trenutni situaciji pomaga?' Taka vprašanja nam bodo pomagala razumeti sebe. Stik s sabo ter našimi čutenji nam omogoči, da pričnemo govoriti o naših čustvih na način, da bo partner lahko slišal naše resnične potrebe. Takrat se lahko med partnerjema ustvari prostor razumevanja in zaupanja, kjer štirje jezdeci ne bodo več zastrupljali odnosa.

Spreminjanje starih in kvarnih vzorcev z novimi, sočutnejšimi odzivi sicer ni nikoli lahko, saj v nas vzbudijo nelagodje, strah ali anksioznost. Poleg tega sta za vzpostavljanje nove dinamike potrebna trud in vztrajnost, a partnerja lahko z vlaganjem v odnos in trudom marsikateri izziv presežeta, da postane njun odnos boljši in uspešnejši. Pozitivnih vidikov partnerstva je več kakor negativnih, zato je pomembno, da partnerja ustvarjata pozitivno čustveno klimo, negujeta medsebojno spoštovanje, naklonjenost, hvaležnost in krepita povezano prijateljstvo.

Ključne besede: Partnerski odnos