Šrcd

        

Nekaj idej, kako naj kot starš spremljam otrokovo glasbeno šolo

Glasba ima v otrokovem razvoju nedvomno pomembno vlogo. Nekateri starši si želimo otroku približati ta svet še intenzivneje, saj opažamo, da pri otroku glasba služi kot razvedrilo, kot umiritev, kot način izražanja ... Nenazadnje deluje dobra glasba na razvoj možganov izredno pozitivno.
Glasbena šola otroku omogoči poleg znanja igranja na inštrument učenje tudi mnogih drugih spretnosti. Otrok se uči vztrajnosti, delavnosti, premagovanja stresa, delovnih navad, marljivosti …
Ko začnemo govoriti o glasbeni šoli ideali lepote glasbe in njeni učinki vsekakor ostajajo, vendar se z njo pojavijo tudi napornejše plati. Če želimo, da bo otroku glasba ostala pri srcu, da bo svoj potencial razvijal in ob tem doživljal veselje, zadovoljstvo, uspeh, je dobro, da mu starši stojimo ob strani.

Otrok, ki se sam ukvarja z glasbeno šolo

Otrok, ki ga v glasbeno šolo le pošiljamo in se od aktivnega sodelovanja z otrokom v tem polju bolj ali manj umaknemo, se bo moral znajti sam. Ves čas bo odvisen le od dobre volje učitelja. Ko se bo otroku začel prebujati odpor do inštrumenta, odpor do vsakodnevnega vadenja, do učenja pesmi na pamet, ostane brez potrebne opore in pomoči, da bi uspel preiti v naslednjo fazo razvoja glasbe. Otrok, ki ostane z jezo in nezadovoljstvom sam, bo moral ta občutja sam prepoznati, ozavestiti, jih sam zregulirati, se znal sam umiriti. Otrok, ki ostaja s svojimi občutji sam, pa mnogokrat ne uspe notranjega procesa prepoznavanja in regulacije izpeljati, saj je pogosto še ni sposoben, zato se običajno prej ali slej zatakne in glasbeno šolo opusti.
135
Zapovedi, ki na dolgi rok ne delujejo

Obstaja več 'spodbud', ki pa niso prave, saj otrok ne rabi nasvetov, groženj in negodovanja, temveč pomoč v obliki konkretne podpore. Pogosto so učitelji tisti, ki otroku svetujejo, vsekakor dobronamerno, naj več vadi in bo končno znal skladbo, ki je na programu, postavljajo otroka pred vprašanje, zakaj sploh še hodi v glasbeno šolo, mu dopovedujejo, da brez vaje ne bo nič ... Ker se take in podobne spodbude ponavljajo iz ure v uro, se pri učitelji pogosto prebuja jeza in nezadovoljstvo, kar prerašča v kritiko, v pritiskanje na otroka, na kritiziranje in razne oblike povzročanja napetosti in stresa v otroku. Otrok, ki doma ne dobi potrebnega spremljanja temveč novo dozo zapovedi, pravil, omejitev in groženj, postane le še bolj v krču in z manj volje do glasbene šole. Tudi starši imajo s postavljanjem meril v osnovi dobre namene, ki pa se na daljši rok izkažejo za neučinkovite. Ne vodijo namreč v smeri zadovoljstva do inštrumenta, do dobre samopodobe in do pozitivnih potrditev.

Stres je del glasbene šole

Vsakodnevna vaja inštrumenta, soočanje s tremo pred nastopi, pred korepeticijami, vztrajnost v obiskovanju glasbene šole in odpoved kakšni igri so stvari, ki so del procesa izobraževanja. Otrok, ki pri starših dobi spodbudo, oporo ter razumevanje ima vsekakor prednost pred otrokom, ki je v tem procesu samorastnik. Otrok, ki bo skupaj s starši uspel preiti zadrege, se bo za življenje naučil, da se nelagodnost in stisko da obvladati in preiti, da problemi so premagljivi, če se z njimi soočimo in spoprimemo in da na svetu nisi sam ampak ti bližnji stojijo ob strani.

Krepitev vezi z otrokom

Glasbena šola in njene dejavnosti so lahko za starše področje, kjer lahko z otrokom odkrijemo stik na svojstven način. Mnogi starši so prisotni že na učnih urah in dajo podporo otroku že s prisotnostjo. Doma lahko pri vadenju inštrumenta otroka spodbujajo in usmerjajo v ustrezne vaje, ki jih je predlagala učiteljica, uredimo mu urnik vadenja… Z otrokom so skupaj na poti v glasbeno in iz glasbene šole in se v tem času lahko z njim pogovarjajo o stvareh, ki se jih v ritmu domačih opravil sicer ne bi. Prisotnost na nastopih je za otroka veliko priznanje, da je v očeh staršev občudovan, pomemben in dragocen.

Jeza, naveličanost in odpor in starševski izzivi

Nelagodna stanja se običajno zaradi določenih nevšečnosti prej ali slej prebudijo ne le pri otroku ali učitelju, temveč tudi pri starših, ki sicer želijo otroku biti v oporo in mu stati ob strani. Nekateri otroci se za vadenje manj upirajo drugi več. Starši imamo pri slednjih velik izziv za prepoznavanje in obvladovanje lastne razdražljivosti, nezadovoljstva, jeze ali besa, togote ali celo agresivnih afektov, ki bi vodili v verbalno nespoštljive izraze. Tako lahko ob lastnih otrocih rastemo v bolj sočutne posameznike, sočutne do sebe in posledično do drugih. Učimo se, kako umiriti sebe in posledično otroka. Učimo se večje potrpežljivosti, vztrajnosti brez pritiskov in groženj, učimo se vztrajati ob otroku in ga ne zapuščati, na podlagi lastnega doživljanja se učimo pogovarjati z otrokom o njegovi naveličanosti in jezi …

Glasbena šola je lahko za otroka zelo lepa in pozitivna izkušnja, saj je glasba sama po sebi lepa. Bodimo otroku zvesti spremljevalci na tej poti, saj bomo tako obogatili ne le njega, temveč tudi sebe.

Ključne besede: Vzgoja otrok