Šrcd

        

Spodbujanje pripravništev

Projekt »Spodbujanje pripravništev«, spodbuja zaposlovanje mladih iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva. Namen projekta je krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Projekt poteka od 01.04.2016 do 31.03.2017, in se izvaja v prostorih Študijsko-raziskovalnega centra za družino, Gosposvetska cesta 1, 1000 Ljubljana.

V okviru projekta se izvajajo informativni in svetovalni razgovori z žrtvami nasilja, spremljanje žrtev nasilja, ter pomoč pri krepitvi socialne mreže in urejanju dokumentov.

Na projektu je zaposlena: Romana Čolić mag. zdš

 

EU       Socialna zbornica